Försäljning är ett koncept som går ut på att en juridisk person (medborgare, bolag, organisation) köper en vara eller tjänst av en annan juridisk person. Betalning kan ske på olika sätt men ett vanligt sätt är med hjälp av upphandling (speciellt avtal som upprättas om affären är stor till volymen).

Bakgrund

Genom historien har människor alltid varit intresserade av varandras tillgångar. Individer har jämfört vad de själva haft med vad andra haft och därefter strävat efter att kanske få en likadan eller bättre sak som den andre. Faktum är att byteshandel pågick i flera tusen år innan det första myntet präglades. Det kan bevisas genom att man har funnit föremål som normalt sett inte fanns på vissa platser har upptäckts där, alltså har kulturer bytt föremål med varandra precis som sker överallt hela tiden i den moderna världen.

Konceptet går ut på att en vara eller tjänst genom försäljning är bundet mot ett vederlag, exempelvis en summa pengar eller ett annat föremål (byteshandel). Förr kunde exempelvis en vedhög bytas mot en kittel eller liknande husgeråd. Byteshandel är dock något mer ekonomiskt obalanserad då ett föremål i byteshandeln inte alls behöver vara jämlikt det andra föremålet som ingår i bytet i penningvärde.

Vem ägnar sig åt försäljning?

Som nämnts är det en juridisk person. Det vanligaste som många tänker på när de hör ordet är just butiker då de säljer exempelvis kläder, skor och smycken mot pengar. Det är inte många butiker som sysslar med ren byteshandel, dock är det per se inte förbjudet så länge lagarna följs.

Vem får köpa saker?

Enligt lag får endast myndiga individer, det vill säga personer som fyllt 18 år ingå köpavtal, vilket i teorin förbjuder omyndiga från att handla. Det följs dock inte i praktiken alla gånger och därför kan barn få handla i mataffären eller beställa hem saker via internet. Vid tvist så är det vårdnadshavaren som blir juridiskt ombud för barnet.

Försäljning kan ske på många sätt

Det finns idag fler sätt att köpa saker på än vad som får plats i den här artikeln. De flesta sådana metoder har tillkommit via utvecklingen av internet. Varje sekund sker hundratusentals transaktioner av pengar världen över. Det ständiga pengaflödet sinar aldrig. Det traditionella sättet att köpa saker på, det vill säga att gå till en butik och där köpa en vara eller tjänst existerar fortfarande i en stor omfattning. Dock är många butiker hybrider idag. Många fysiska butiker erbjuder beställningar via internet som de sedan lämnar ut på plats, lite som det är på apotek för receptbelagda mediciner eller på andra ställen där det krävs en uppdelning av varor som är till för alla att köpa och varor som är exklusiva.

av ivadmin