Det finns ett antal åldersgränser i Sverige, inte minst beträffande saker som går att köpa. Oftast är åldersgränserna satta för att myndiga har större rätt att bestämma över sina handlingar och konsekvenser av dem.

Reklam

Reklam får riktas mot barn, dock inte beträffande vuxenprodukter som alkohol och tobak. Sådan reklam får inte ens riktas mot personer under 25 år, vilket inbegriper en del myndiga (18-24-åringar).

Spel om pengar

Att köpa en speltjänst eller lott kräver att personen är minst 18 år. För att spela på Casino Cosmopol ska man vara 20 år fyllda. Det har att göra med att barn bedöms ha ett sämre omdöme om pengars värde och att man faktiskt kan skuldsätta sig rejält om man beslutar sig för att börja hålla på med dobbel.

Tobak

Tobak får inte säljas till någon under 18 år. Det gäller såväl snus som cigaretter, e-cigaretter och annan tobaksvara. Tobak är skadligt för kroppen och därför får endast vuxna avgöra om tobaksbruket är värt eventuella konsekvenser eller inte.

Alkohol

Alkohol får säljas till dem över 18 år på restauranger och barer under förutsättning att köparen inte är för berusad. Sköts detta så är det ok.

av ivadmin