Att bygga en webbplats för att bedriva e-handel har blivit allt enklare. Den tekniska utvecklingen har gått framåt och det finns i dag mycket användarvänliga lösningar som gör det möjligt för i princip vem som helst att sälja varor och tjänster online. Samtidigt har konkurrensen blivit mycket hårdare.

Oavsett vilken bransch som du är verksam inom så dyker det ständigt upp nya konkurrenter som försöker komma åt dina marknadsandelar. Det är därför viktigt att du följer med i den tekniska utvecklingen och försöker ligga steget före konkurrenterna genom att ha en e-butik som ligger i framkant såväl vad avser teknik som layout.

WordPress och WooCommerce

Det vanligaste systemet för att driva webbplatser är WordPress. Drygt 40 procent av världens webbplatser använder sig av WordPress. Den som vill bedriva e-handel med WordPress kan installera tilläggsprogrammet WooCommerce som är en e-handelslösning vilken är helt integrerad med WordPress. Bakom WooCommerce står dessutom Automattic, det vill säga samma företag som ligger bakom WordPress. Nästan 30 procent av alla världens webbplatser för e-handel använder sig av WooCommerce.

Har du för avsikt att börja med e-handel är WordPress i förening med WooCommerce ett utmärkt val. Du får ett väl beprövat system som är både säkert och lättanvänt. Även om du inte har några större IT-kunskaper kan du relativt enkelt skapa din egen e-butik med hjälp av WordPress och WooCommerce. Genom att använda dig av olika mallar och tilläggsprogram kan du skapa en e-butik med en snygg layout och tillräckliga tekniska funktioner.

Ta det extra steget med en WordPress-utvecklare

Även om du på egen hand kan driva e-handel med hjälp av WordPress har det sina begränsningar att endast använda sig av de standardiserade mallarna och tilläggsprogrammen. Vill du ha en modern e-butik som skiljer sig från mängden är det närmast ett måste att du anlitar en WordPress-utvecklare som löpande arbetar med att anpassa och konfigurera din e-butik. Med hjälp av en skicklig WordPress-utvecklare kan du skapa en e-shop som ser ut och fungerar precis som du önskar. Det är något som kan såväl öka försäljningen som underlätta administrationen av din e-butik.

Förenkla köpprocessen för besökarna

Hur en besökare upplever din e-butik är avgörande för om hen väljer att göra ett köp. Både e-butikens design och tekniska funktioner har betydelse i denna del. En grundläggande regel är att det ska vara så enkelt som möjligt för den besökare som vill köpa något.

Använder du dig av den grundläggande strukturen i WordPress och WooCommerce måste besökaren oftast vidta flera olika åtgärder innan hen kan trycka på köpknappen. Detta är något som leder till många avbrutna köp. Med hjälp av en WordPress-utvecklare kan du avsevärt förenkla för en besökare att handla i din e-butik, vilket är något som omgående kommer att öka försäljningen.

Anpassningar för att underlätta administrationen

En professionell WordPress-utvecklare kan dessutom göra underverk med administrationen av din e-butik. I stället för att du använder dig av standardfunktionerna i WordPress kan en WordPress-utvecklare anpassa administrationen av e-butiken så att den blir exakt som du vill. Till exempel kan den integreras med ditt bokföringsprogram eller andra applikationer som du använder dig av i verksamheten. En väl fungerande administration av din e-butik är något som minskar kostnaderna samtidigt som det minskar risken för fel vid leveranserna till kunderna.

av kalle