Försäljning innebär att man säljer varor eller tjänster till kunder. Syftet med försäljning är att kunna få en ökad lönsamhet och ibland även återkommande kunder. Försäljning av varor och tjänster kan ske både av en privatperson eller ett företag. Att sälja något skapar en relation till kunden och man utför en affär.

Fördelarna med försäljning

Fördelen med att man säljer något som privatperson eller företag är har man gjort en vinst. Har man ett företag kan man skapa återförsäljning genom lägre summa på inköp och sälja för en större summa. På så sätt har man skapat en vinst och tjänat mer pengar. Inom större och väletablerade företag som livsmedelsbranschen, all form av industri eller inom detaljhandeln, sker försäljning dagligen. Som kund får man fördelen att kunna ta del av det stora utbud och valmöjligheter som finns. Vissa företag säljer inte fysiska varor, men kan välja att istället sälja smarta tjänster till sina kunder. En mycket professionell tjänst kan leda till nöjda kunder och en ökad efterfrågan. Ett bra exempel på en fantastisk tjänst är att man som företag eller privatperson kan få hjälp med inkassoärenden. Det kan även handla om fakturor, reskontrahantering eller delgivning. Då kan man med fördel anlita Intrum som kan allt inom området och levererar professionell service till sina kunder!

Att arbeta med försäljning

En allt större del av försäljningen sker online på internet. Äger man ett företag och vill öka sin omsättning, finns det smarta tips för ökad försäljning när man säljer varor eller tjänster online. En bra satsning på företagets marknadsföring ökar chanserna avsevärt för en högre försäljningskvot och fler kunder. Arbetar man som säljare inom ett företag är det viktigt att lyssna in kunderna och deras behov. En säljare representerar företaget och ska på så sätt lyfta fram ett positivt budskap. En annan form av försäljning är när privatpersoner kan sälja sina begagnade föremål, både online och på en loppmarknad. Så länge den årliga summan inte överstiger 50 000 kr om året, får man enligt Skatteverket sälja föremål som en hobbyverksamhet. En stor del av den försäljning som sker idag online och fysiskt i butik, är viktig för att bidra till en ökad ekonomisk tillväxt i landet. Genom import och export stärker vi varumärken och vi får mer och större utbud att välja mellan.

av kalle